За нас

Адвокатско дружество „Господинов“, е учредено от адвокат Борислав Господинов и адвокат Теодора Иванова. Вписано е в регистъра на Софийската адвокатска колегия и Софийски градски съд.


Вярваме, че професионализмът не се доказва на думи, а на дела. За ефективността на нашата работа, говори нарастващият брой клиенти, които ни се доверяват.

Екипът ни е малък, но ефективен. Стремим се да работим стегнато и оперативно, фокусирани върху резултата.      

Ценим Вашето и своето време!

Ако нещо може да се каже или напише кратко и ясно или да се направи бързо и лесно, няма нужда да се усложнява.
Дори, когато разискваме с клиентите си сложни правни казуси, го правим на достъпен език, защото вярваме, че правото не е в използването на сложни юридически формулировки, а произхожда и следва от човешката логика и етика.

Работните ни езици са български, английски и руски.Адвокат Борислав Господинов

адвокат Борислав Господинов
Магистър Право от 2004 г.
СУ „Св.Климент Охридски“
Адвокат в Софийска Адвокатска колегия от 2006 г.

Адвокат Борислав Господинов

адвокат Теодора Иванова
Магистър Право от 2014 г.
ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“
Адвокат в Софийска Адвокатска колегия от 2017 г.

– Годишен финансов отчет за 2018 година
– Годишен финансов отчет за 2019 година
– Годишен финансов отчет за 2020 година
– Годишен финансов отчет за 2021 година
– Годишен финансов отчет за 2022 година
– Годишен финансов отчет за 2023 година