Юридически лица с нестопанска целЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ


https://www.glaw.bg/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ


Подпомагаме учредяването и пререгистрацията на Сдружения и Фондации, както и изготвянето на всякакви документи свързани с дейността им.


✓ Пререгистрация:
Всички ЮЛНЦ (Сдружения, Фондации и Читалища) са длъжни да се пререгистрират в Агенцията по вписванията. До 31.12.2017 г. тяхната регистрация и промени в обстоятелствата се извършваше от съответния окръжен съд (за София – Софийски градски съд). От 01.01.2018 г. всичко това се прехвърля към Агенцията по вписванията. Можем да съдействаме с тази процедура.


✓ Учредяване:
Изготвяне на всички необходими документи за учредяване на ЮЛНЦ (Сдружения и Фондации) в частна или обществена полза. Извършване на процедурата по вписване в Регистъра към Агенцията по вписванията.


✓ Промени в обстоятелства:
Изготвяме необходимите документи и извършваме цялостната процедура по промяна на обстоятелствата – промяна на Управителния съвет, на Устава/Учредителния акт, на адреса на управление и всякакви други.


✓ Ликвидация:
Ако се стигне до прекратяване на дейността на съответното Сдружение или Фондация, извършваме процедурата по неговата ликвидация и заличаване.КЪМ ВСИЧКИ УСЛУГИ