ИМОТИ

Адвокатски услуги – имоти

Съдействаме и предлагаме консултации при покупка на имот:

✓ проучваме имота, неговата история и продавача;

✓ проверяваме собствеността и документите;

✓ изготвяме и/или преглеждаме документите по сделката: Предварителен договор, Нотариален акт и всички съпътстващи;

✓ участваме в срещи и преговори;

✓ съдействаме с друго, каквото се наложи (а то винаги се налага);


Съдействаме и предлагаме консултации при продажба на имот:

✓ набавяме необходимите документи;

✓ изготвяме и/или преглеждаме договори с агенции и брокери;

✓ изготвяме документи по сделката;

✓ участваме в срещи и преговори;


Представляваме Ви в съдебни производства по установяване или оспорване на собственост:

✓ наследствени казуси;

✓ съсобственически спорове;

✓ делби;

✓ и всякакви други.

КЪМ ВСИЧКИ УСЛУГИ