ДОГОВОРИ

ДОГОВОРИ

Вероятно Ви се е случвало да чуете изрази като „Това е стандартен договор“ или пък „Такава е бланката на договора, не може да се променя“.
Целта на договора е да отрази най-ясно и точно общата воля на страните. Истински действащите договори са разбираемо написани, балансирани и не прекалено дълги. Такива договори правим ние, но твърде често ни се случва да преглеждаме и да работим по всякакви договори. Бихме казали, че в това е най-голямата ни сила.
Най-често срещаните договори, по които работим са:

• за Наем;

• за Заем;

• за Продажба;

• за Дистрибуция;

• за Консигнация;

• за Имоти;

• за МПС-та;

• за Предприятия;

• Туристически;

• Брачни;

• Трудови;

• Дружествени;


КЪМ ВСИЧКИ УСЛУГИ