ПребиваванеАдвокатско дружество Господинов – Пребиваване на чужденци

ПРЕБИВАВАНЕ


Подпомагаме чужди граждани, както от държави-членки на ЕС, така и от трети страни да получат статут на пребиваване в Република България, при наличие на законовите предпоставки за това.
✓ Подпомагаме чуждите граждани да преценят на кое законово основание имат право да пребивават на територията на Р.България;
✓ Подготвяме необходимите документи за кандидатстване за виза тип „Д“;
✓ Представляваме чуждите граждани пред българските институции в зависимост от основанието за пребиваване – Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката и др.;
✓ Представляваме чуждите граждани пред Дирекция „Миграция“ при подаване и получаване на документи за пребиваване.
✓ Подпомагаме граждани на държави членики на ЕС да получат документи за пребиваване, както и за техните семейства.


КЪМ ВСИЧКИ УСЛУГИ