Практика

Съдебна практика

Тук качваме съдебни решения, които ни се струват значими и интересни с кратък коментар и/или резюме за какво се отнасят и защо са значими и интересни.


Адвокатска практика

Тук публикуваме случаи, по които сме работили и които биха могли да бъдат полезни за хората, бизнеса и за нашите колеги.


Житейска практика
Тук ще си позволим да споделим интересни истории, добри практики, някой смешки и други подобни неща, които ни се струват важни интересни или забавни.