Отпада задължението за изпращане на вътрешните правила по ЗМИП в ДАНС.

Отпада задължението за изпращане на вътрешните правила по ЗМИП в ДАНС. На 07.05.2019 г. в Държавен вестник беше обнародвана поредна промяна в Закона за мерите срещу изпирането на пари. В резюме, промените се състоят в отпадане на задължението за изпращането на вътрешните правила за утвърждаване в ДАНС. В новата си редакция, текстът предписва да се изчака публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“ и в 6-месечен срок от това събитие, всички…

0
Read More

Срок до 15.02.2019 г. за изпращане на План за обучение на служителите по чл. 67, ал. 1 ППЗМИП.

Срок до 15.02.2019 г. за изпращане на План за обучение на служителите по чл. 67, ал. 1 ППЗМИП С приемането на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (в сила от 1.10.2018 г.) и Правилника за прилагането му (в сила от 12.01.2019 г.), голяма част от фокуса на общественото внимание беше привлечен от новите изисквания за Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари на задължените лица и обявяването на действителния собственик в Търговския регистър. Леко в сянка…

0
Read More

За изясняването на понятието „очевидна неправилност“, по смисъла на чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК

За изясняването на понятието „очевидна неправилност“, по смисъла на чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК Законодателната промяна в Гражданския процесуален кодекс, извършена с ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., отнасяща се касационното обжалване, предизвика разнопосочни реакции. С нея за пръв път се въведе касационното основание „очевидна неправилност“, като порок на обжалваното решение. Тъй като, терминът няма легална дефиниция, до настоящия момент, в общественото пространство, се зародиха различни тълкувания на вложения смисъл. Едва няколко месеца по-късно обаче, ВКС успя да…

0
Read More

Откъс от книгата „Пчелата“ на Оура Лов

Започваме тази рубрика с откъс от книга, който ни вдъхновява и до голяма степен изразява нашите ценности и вярвания! „– Използвате ли петрол? – попита Оуз. – Ооооо, това е отживелица! – отговори момчето. Всичко, което замърсява природата, отдавна е забранено. – Ти къде работиш, – попита Оуз. – Вкъщи естествено! – Как така? – Ами включени сме в мрежа и работим с техника, която не изисква да се поддържа офис. Спестяват се пари и съответно излишни усилия. В постоянна…

1
Read More