Имоти

Адвокатско дружество Господинов, адвокат Борислав Господинов, адвокат Господинов, адвокат Теодора Иванова

ИМОТИ


Съдействие и консултация при покупка на имот:

✓ проучване на имота, неговата история и продавача;

✓ проверка на собствеността и документите;

✓ изготвяне и/или предглед на документи по сделката: Предварителен договор, Нотариален акт и вскичи съпътстващи;

✓ участие в срещи и преговори;

✓ друго, каквото се наложи (а то винаги се налага);

Съдействие при продажба на имот:

✓ набавяне на необходимите документи;

✓ изготвяне и/или преглед на договори с агенции и брокери;

✓ изготвяне на документи по сделката;

✓ участие в срещи и преговори;

Участие в съдебни производства по установяване или оспорване на собственост:

✓ наследствени казуси;

✓ съсобственически спорове;

✓ делби;

✓ и всякакви други.

КЪМ ВСИЧКИ УСЛУГИ