ДругиДруги Адвокатски услуги

Описаните в другите секции дейности не изчерпват списъка на предлаганите от нас услуги. Извършваме и други услуги и участваме в най-разнообразни процедури, в зависимост от конкретните нужди на клиента.
Случва се за се занимаваме и с:
Разводи по взаимно съгласие.

Изготвяме всички необходими документи, включително Молба до съда, Споразумение и всички необходими съпътстващи документи. Делата се решават в едно съдебно заседание.

Арбитражни производства.

Участваме в арбитражни производства пред арбитражи на територията на Р.България.

Защита по изпълнителни дела.

Подпомагаме длъжници, чиито права са били нарушени в рамките на изпълнителни производства. Изготвяме жалби срещу действия на съдебни изпълнители.

Участие в търгове.

Подпомагаме лица, желаещи да участват в търгове, организирани от Частни съдебни изпълнители, Синдици на дружества в несъстоятелност, както и в частни търгове организирани от Банки или други организации. Проучваме имуществото обявено за продан, изготвяме наддавателни предложения, придружаваме лицата на самия търг, подпомагаме извършването на действията, следващи извършването на проданта – вписване, обжалване и т.н.КЪМ ВСИЧКИ УСЛУГИ