Адвокатско дружество ГОСПОДИНОВ


В крак с правото.

КОИ СМЕ НИЕ?


Адвокатско дружество „Господинов“ e учредено от адвокат Борислав Господинов и адвокат Теодора Иванова.
Вписано е в регистрите на Софийската адвокатска колегия и Софийски градски съд.
Вместо да Ви убеждаваме с думи в качествата на нашите услуги, Ви предлагаме сами да се убедите в тях.

С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАМЕ?


Работим в областта на Търговското, Гражданското, Административното и Трудовото право, Гражданския и Административния процес.
С други думи:
ФИРМИ, ДОГОВОРИ и ИМОТИ.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?


гр. София, ж.к. Лозенец
ул. „Цветна градина“ № 21
ет. 3, ап. 5

КАРТА
e-mail: office@glaw.bg
НАШИТЕ УСЛУГИ

ФИРМИ

Обслужваме търговски дружества, стартиращи и утвърдени, местни, чуждестранни и международни компании.

ДОГОВОРИ

Изготвяме, преглеждаме, коригираме и коментираме най-разнообразни, дори екзотични договори.

ИМОТИ

Съдействаме при покупка или продажба на имоти, както и при делбени, наследствени и други имотни казуси.

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Подпомагаме учредяването и пререгистрацията на Сдружения и Фондации, както и изготвянето на всякакви документи свързани с дейността им.

ПРЕБИВАВАНЕ

Помагаме на чужди граждани, както от държави-членки на ЕС, така и от трети страни да получат статут на пребиваване в Република България, при наличие на законовите предпоставки за това.

ДРУГИ

Развод по взаимно съгласие.
Арбитражни спорове.
Защита в изпълнителни производства.
Участие в търгове.